Sophie Rappaport

Välkommen

Jag har arbetat i närmare 30 år med människor i alla åldrar och med olika svårigheter. Är leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt auktoriserad handledare med mångårig erfarenhet av arbete inom offentlig och privat vård.

Jag erbjuder terapier, konsultation och handledning. Är specialiserad inom psykosvård och har lång erfarenhet av terapier med personer som drabbats av en psykos. Min grund är psykodynamisk men jag använder mig vid behov av andra metoder och tekniker.

I mitt arbete söker jag skapa en relation till dig där vi tillsammans undersöker hur problem och svårigheter kan lösas. Det kan tex handla om oro, nedstämdhet, sviktande självkänsla, svårigheter i relationer och stress med mera

Är medlem i Riksforeningen psykoterapicentrum (RPC) och www.isps.org – The international society for the psychological treatments of the schizophrenias and other psychosis