Sophie Rappaport

Handledning

Jag har RPC;s auktorisation som handledare.

Har stor erfarenhet av handledning inom psykiatrin vad gäller psykoser. Jag tror att det är viktigt för en handledare att göra klart för sig institutionens mål och syftet med uppdraget. Ibland kan det hända att flera befattningshavare arbetar parallellt med samma patient med olika strategier. Här krävs oftast en gemensam handledning för att förebygga att splittring och motsatsförhållanden uppstår. En bra behandling bör baseras på kunskap som bara kan utvinnas ur människans hela livssituation.

Har även handlett inom övriga sjukhusenheter, ätstörningar, diabetesvård samt inom kyrkan.

Utbildar och handleder terapeuter. Både steg 1 och för steg 2, som leder till terapeutlegitimation. Studerande erbjuds handledning till reducerat pris.