Sophie Rappaport

Psykospsykoterapi

Jag har länge arbetat med psykospsykoterapier, både privat och inom en subspecialiserad mottagning inom Stockholms landsting. Det är min erfarenhet att många personer med den diagnosen kan få hjälp såväl ur psykodynamisk som ur socialpsykiatrisk synvinkel. Speciellt gäller detta nyinsjuknade, som brukar vara i stort behov av stöd i samband med insjuknandet. Ibland kan även anhöriga behöva stöd och råd inför den nya livssituationen. Förutom min mångåriga erfarenhet, med positiva resultat, har jag en tvåårig statlig psykospykoterapiutbildning.